Inschrijfformulier


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
Extra informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen. Als je die hebt ingevuld ben je ingeschreven en krijg je een 'op maat' inschrijfformulier op je scherm. Dit kun je printen, je hoeft het niet te ondertekenen of op te sturen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk
  Iedere club bestaat uit passieve en actieve leden. We zijn met z'n allen de club en vooral actieve leden maken de club. Deze vragen zijn bedoeld voor senior leden, ouders / verzorgers en vrijwilligers.

 
   
   
Diploma's
  Hieronder kun je aangeven of je bepaalde relevante diploma's hebt.

 
   
   
   
   
Disclaimer
  HVZ streeft ernaar zo goed mogelijk de (digitale) privacy van haar leden te waarborgen. Bij diverse gelegenheden worden foto's genomen bij HVZ. Het beleid van HVZ met betrekking tot fotografie en beeldrecht staat in onze Privacy Policy.

 
Controle en akkoordverklaring
  Is het bankrekening nummer een correct IBAN nummer? Klopt de tenaamstelling? Is het telefoonnummer correct? Zijn de email adressen correct? Worden de ingevulde email adressen regelmatig bekeken?

 
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.