HVZ Algemene Leden Vergadering, over maar 2 weken!

10-1 Nieuws

Nog maar 2 weken om je aan te melden!!!

Beste leden van HVZ,

Normaal gesproken hadden we in oktober een algemene ledenvergadering georganiseerd. Er kwam echter een virus op ons pad.

Het bestuur heeft besloten een ALV te houden op 26 januari 2021. Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk zondagavond 24 januari voor 20.00 uur per mail.

Wij vragen u zich aan te melden voor deze vergadering, zodat wij weten hoeveel mensen er in de ALV aanwezig zullen zijn.

Via onderstaand adres kunt u zich aanmelden:

[email protected]


Met vriendelijke groet,

Manuel ter Maat

Voorzitter Hockey Vereniging Zevenaar

e-mail: [email protected]

 
10-1-2021 Nieuws