Zaal seizoen

18-11 Nieuws

Beste ouders, leden en alle betrokkenen van HVZ,

 

Ook dit jaar gaan de teams van HVZ weer de zaal in. Om goed voorbereid te zijn voor de zaalwedstrijden maken we voor de trainingen gebruik van sporthal Heerenmäten en sporthal Lentemorgen, beide in Zevenaar.

Bij het maken van een trainingsschema is HVZ hierbij afhankelijk van de beschikbare ruimte die beide sporthallen hebben. Aangezien sporten zoals basketbal en volleybal het gehele jaar gebruik maken van de zaal is het aanbod voor HVZ hierdoor niet altijd ideaal.

Bij HVZ kiezen we ervoor om de zaalkosten niet extra te berekenen, terwijl andere verenigingen dit vaak wel doen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat juist iedereen mee kan doen.

Dit betekent wel dat we niet de financiële middelen hebben om met de teams twee maal per week te trainen, maar het bij één training van één uur moeten houden.

 

Binnenkort zullen jullie verdere informatie ontvangen omtrent de zaaltrainingen en wedstrijden en daarbij behorende afspraken.

 

Wij verwachten jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen veel succes en plezier in de zaal.

Met sportieve groet,

 

Technische commissie HVZ

 
18-11-2020 Mededelingen