Nieuwe en aangepaste spelregels

28-8 Nieuws Ook dit jaar zijn er weer een aantal spelregels veranderd met ingang van het nieuwe seizoen. Naast de teamnaam omzetting zien we de grootste wijzigingen bij de jongste jeugd:

De veldindeling bij de ‘Onder 8’ vanaf seizoen 2022-2023. 
Bij de ‘Onder 8 jaar’, die drie-tegen-drie spelen, krijgen de teams komend seizoen er in het veld twee extra goals bij. Dat betekent dat iedere ploeg drie doelen verdedigt. Nu zijn dat er twee.De wedstrijden duren vanaf het nieuwe hockeyjaar twintig in plaats van vijftien minuten.
Daarnaast verandert de rol van de spelbegeleider. Die krijgt minder de rol van scheidsrechter, maar dient de kinderen vooral te enthousiasmeren.

Bij ‘Onder 9’ (voorheen de E6-teams) wordt het veld een kwartslag gedraaid en daardoor breder dan dat het nu is. Hierdoor wordt de verhouding tussen de lengte en breedte beter. Het spel zou dan voor alle spelers aantrekkelijker worden.
De spelbegeleider wordt geadviseerd het spel te stoppen bij hinderlijk shoot en gevaarlijk spel.

Spelplezier staat centraal
De KNHB wil met deze zogeheten herijking een omgeving creëren waarin jonge hockeyers zich veilig en beter kunnen ontwikkelen en de lol in het hockey nog meer centraal komt te staan. ‘Zo ontstaat een kwalitatief bredere basis met hockeyers die met door veel spelplezier langer verbonden blijven aan de sport en op langere termijn een betere top’, aldus de bond.

Op hockey.nl wordt de komende maanden geregeld aandacht besteed aan deze verandering voor de Jongste Jeugd.

Kijk op deze links voor de betreffende informatie voor het komend seizoen:


 
28-8-2022 Nieuws