Beste leden van Hockey Vereniging Zevenaar,

1-11 Nieuws Lastige tijd

We maken met z’n allen een lastige tijd door. Leuke zaken die eerder als vanzelfsprekend werden gevonden, kunnen niet meer. Ook in ons sporten worden we op dit moment ernstig gehinderd door dat vervelende Covid-19 virus. Behalve het sporten kunnen we ook geen kopje koffie/glaasje meer met elkaar drinken vóór of na afloop van een training of wedstrijd.
Dit is niet alleen vervelend voor jullie als lid maar heeft het voor ons als vereniging nogal wat impact. Denk aan de baromzet, maar ook aan leuke activiteiten die nu niet kunnen en daardoor niets opleveren (snerttoernooi, kind-ouder wedstrijden of toernooien).

Zaalhockey

Met pijn in ons hockeyhart heeft het bestuur in samenspraak met de TC besloten dit jaar geen zaalcompetitie te gaan spelen. Dit om verschillende redenen.
Vrijwel al onze omringende clubs hebben besloten geen zaalhockey te gaan spelen. Dit zou betekenen dat er sprake zal zijn van grote reisafstanden voor een potje zaalhockey. Er is weerstand van sommige ouders om de zaal in te gaan. Er is weerstand van coaches/ trainers. De mogelijke risico’s van coronabesmetting in de zaal door de reisbewegingen en nauwer contact in de sportzalen is groter. De KNHB heeft aangegeven moeite te hebben met de matching van sterktes van de teams in verband met de zeer geringe aanmeldingen. Er wordt her en der gebruik van blaashallen gemaakt waarvan de ventilatie niet voldoet, daarom wordt er door sommige clubs geen blaashal opgezet.

Wintercompetitie

De KNHB heeft aangegeven een wintercompetitie te willen organiseren. We hebben alle teams opgeven voor de wintercompetitie. Als er nieuws te melden is zullen we dit zo snel mogelijk communiceren.


Trainingen en Corona

Senioren:
In navolging van de adviezen van het RIVM en de KNHB hebben we eerder al alle wedstrijden en trainingen voor senioren opgeschort tot nader order. We wachten de uitspraak van het kabinet af van aanstaande dinsdag 3 november. Indien de regels niet verzwaard worden zullen we met een "alternatief trainingsprogramma” voor de senioren komen.

Jeugd & jongste jeugd:
Voor de jeugd zijn de wedstrijden opgeschort. Zij kunnen echter nog wel trainen!

We hebben ervoor gekozen dat de jeugdleden die al zijn doorgestroomd naar de senioren voorlopig een apart trainingsprogramma krijgen. Dat is inmiddels opgestart.

Trainingen in de winter (in plaats van zaalhockey)

Senioren:

Normaal liggen de trainingen voor de senioren stil in de winter. Als het mag zullen we conform het "alternatieve trainingsprogramma voor de senioren” de trainingen hervatten.

Jeugd:

Om in de winter een alternatief te bieden voor de zaalhockey worden er wekelijks buiten trainingen voor alle jeugdteams verzorgd, ééns per week in plaats van twee keer per week.

Jongste jeugd:
De jongste jeugd traint in de winter gewoon één keer per week. Daarnaast willen we een aantal clinics gaan verzorgen, met behulp van de senioren binnen onze club. Het idee is om ook vriendjes en vriendinnetjes de mogelijkheid te geven om kennis te maken met hockey.
Daarnaast willen we dit gebruiken om aandacht te vragen in de media voor onze mooie sport.

Met Sportieve groet,

Namens het bestuur en
technische commissie

Manuel ter Maat
Voorzitter Hockey Vereniging Zevenaar
 
1-11-2020 Nieuws