Samenvatting ALV van 26 maart 2018.
6-4-2018
Van de Hockey Vereniging Zevenaar, Algemene Leden Vergadering, van 26 maart jongstleden is een kort algemeen verslag gemaakt.
(let op, dit zijn niet de notulen)

Dit verslg is als bijlage toegevoegd aan dit bericht.


Bijlage: Verslag ALV 26 maart 2018.pdf