Organisatie

1 - Bestuur
Manuel ter Maat Voorzitter
vacature Secretaris
Cindy Loef Penningmeester
Frits van Ingen Algemeen lid
vacature TC Voorzitter
Michiel Visser Algemeen lid Vrienden van HVZ
Ondersteuning bestuur
Hannerieke Barten Secretariaat
Cindy Loef Financiën
Corinne Vellekoop KNHB zaken
2 - Financien
Cindy Loef Penningmeester
Cindy Loef financiële administratie
Ledenadministratie
Susanne Brassart-Froon Contactpersoon
Sponsorcommissie
vacature Voorzitter
vacature Commissielid
vacature Commissielid
vacature Commissielid
3 - Wedstrijdsecretariaat
Frits van Ingen Bestuurslid
Hannerieke Barten Wedstrijdsecretaris algemeen
Arbitrage
Jitte Stevens- van Kesteren Algemeen lid Opleiding en begeleiding
Jos Roemaat Algemeen lid Opleiding en indeling
Frits van Ingen Bestuurslid Opleiding en indeling
Veldkeuring
Manuel ter Maat Contactpersoon
Frits van Ingen Contactpersoon
Wedstrijdtafel
Marleen Kruitwagen Contactpersoon
Zaalhockey coordinatie
Frits van Ingen Contactpersoon
4- Technische commissie
Manuel ter Maat Voorzitter (a.i.)
Combinatiefunctionaris
Maarten Stuurman Contactpersoon
G-Hockey
Hylke Bakker Contactpersoon
TC jongste jeugd
Christian Blij Commissielid
Petra Zijsling Commissielid
TC-junioren
Guus Wilhelm Commissielid A-jeugd
Guus Wilhelm Commissielid B-jeugd
Pascal Welling Commissielid C-jeugd
Petra Zijsling Commissielid D-jeugd
vacature Commissielid Jongens
vacature Commissielid Benjamins
TC-senioren
Guus Wilhelm Commissielid Contactpersoon
Training & begeleiding
Lucas Donck Contactpersoon
5 - Bar en Accomodatie
Accomodatie
Frits van Ingen Voorzitter
Twan Koers Contactpersoon Klusgroep
Barcommissie
Michiel Visser Voorzitter Inkoop / financiën
Seven Landa Planning zondag
6 - Materialen
Frits van Ingen Bestuurslid
Gevonden voorwerpen
Frank Dercksen Contactpersoon
Materiaalcommissie
Frank Dercksen Commissielid
Harold Mulder Commissielid
7 - Activiteiten
Michiel Visser Bestuurslid
Activiteitencommissie
vacature Contactpersoon
vacature Commissielid
Toernooicommissie
Manuel ter Maat Commissielid
Hylke Bakker Contactpersoon
vacature Commissielid
vacature Commissielid
8 - LISA Beheer
LISA technisch beheer
Frank Dercksen Contactpersoon
vacature Commissielid
Redactie website
Frank Dercksen Commissielid
Social media
Niels Jansen Commissielid