NieuwsVanaf zaterdag 16 september 2017 tot 28 oktober 2017 gaan onze jeugdleden (t/m C-teams). weer langs de deuren om loten te verkopen van de Grote Clubactie.

De opbrengst van dit jaar zal gebruikt worden voor het vernieuwen van de dug outs op veld 1 en het verder renoveren van de kleedkamers.

Zullen we net zoveel loten verkopen als vorig jaar? Met jullie inzet moet dat zeker lukken!
Je vindt meer informatie in de bijlage (.pdf).

De boekjes zijn/worden verspreid via de trainer en/of coach.
Je kunt ze inleveren in de kist in de hal van het clubhuis Denk je eraan je naam erop te zetten?

Alvast veel SUCCES!!

NB: omdat woensdag een aantal trainingen zijn uitgevallen, moeten nog heel veel boekjes worden uitgedeeld. Bij deze vragen we aan de coaches om de boekjes op te halen en ze zaterdag bij de wedstrijden uit te delen.


HVZ Nieuwsbrief sept. 2017


Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Bestuurswisseling


Op zaterdag 2 september jl. hebben wij de 1e Algemene Ledenvergadering (ALV) van dit seizoen gehad. Er stonden verschillende zaken op de agenda waarvan een heel belangrijke: de (her) verkiezing van nieuwe en zittende bestuursleden.


Voorzitter Jos Roemaat had reeds vorig jaar aangegeven, dit jaar (2017) na 12 jaar bestuur en 7 jaar als voorzitter, toch een keer te gaan stoppen en lichtte dit aan de vergadering toe.
Jos heeft veel gedaan voor HVZ en was jarenlang het boegbeeld van de vereniging. Wij hebben o.a. het 3e kunstgrasveld aan hem te danken en het clubhuis werd volledig vernieuwd.

Tijdens de volgende ALV zullen wij afscheid nemen van Jos die verder gewoon bij de vereniging betrokken blijft.


Jeroen van Gennep werd voorgedragen als nieuw bestuurslid en gaat met volle energie een team bouwen om een nieuw HVZ-beleidsplan op te stellen. Prioriteit is communicatie (website, nieuwsbrief, …) met alle leden, betrokkenheid, gezellige (hockey) feesten, etc. Wij willen de leden hierbij graag betrekken omdat wij samen de HVZ familie zijn.

In oktober willen wij een ALV organiseren waarin wij instemming vragen aan de leden voor oa de nieuwe bestuurssamenstelling, beleidsplan en de begroting 2017-2018.

Wij hebben er zin in en nodigen iedereen uit om mee te denken, te praten en veel plezier aan hockey te beleven bij HVZ. In de komende weken zullen wij daar meer over communiceren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HVZ
Jeroen van Gennep


Hulp gezochtDe club is op zoek naar versterking. Voor enkele commissies zoeken we (oud)leden of ouders, die zich voor de club kunnen inzetten. De barcommissie zoekt versterking, de sponsorcommissie vraagt iemand met nieuwe ideeën, het laatste en enige overgebleven lid van de toernooicommissie is gestopt, de website mag een nieuw jasje, wat denk je van de nieuwsbrief....

Ben je enthousiast over HVZ en wil je enkele uurtjes per maand beschikbaar stellen, we horen het graag! We zullen je graag informeren over wat de werkzaamheden inhouden. Je kunt de club mailen via '[email protected]'.
SponsoringSponsoren zijn erg belangrijk voor onze vereniging, zij zorgen ervoor dat wij als vereniging kunnen floreren. Wij van HVZ willen daarvoor weer onze sponsoren helpen door hen onder de aandacht te brengen van onze leden.
Onlangs is onze hockeyvereniging een sponsor overeenkomst aangegaan met Glaspunt B.V.Club van 50

De sponsorcommissie heeft een groot bord in de hal van het clubhuis geplaatst, waarop de 'Club van 50' wordt gepresenteerd. Iedereen die HVZ een warm hart toedraagt en graag wat extra's aan de club wil doneren, krijgt daarop een vermelding. De eerste plaatsen zijn reeds bezet!

Voor meer info: [email protected]