Aanmelden en lidmaatschap

Voor vragen over meedoen en lidmaatschap van Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ), mail naar [email protected]

1: Inschrijven
Iedereen die iets doet bij, voor of met HVZ (Spelers, trainers, coaches, vrijwilligers, donateurs, vrienden van HVZ) wordt in de HVZ ledenadministratie opgenomen door hieronder het digitale inschrijfformulier in te vullen. Het formulier wordt binnen een week verwerkt door de ledenadministratie. Op het inschrijfformulier geef je aan wat je binding is met de club: bijv. of je competitie wilt spelen of dat je alleen wilt trainen. Als je niet gaat spelen/trainen, zijn er ook de keuzes vrijwilliger (coach/trainer/wedstrijdtafel/bardienst e.d.) of donateur. De 'Vrienden van HVZ' is een groep van met name oud-leden die graag contact met elkaar en de club onderhouden.

De statuten en het reglement van de vereniging en de KNHB gelden voor alle leden, ook voor vrijwilligers.

Wanneer je aanmeldt als spelend/trainend lid, wordt door de Technische Commissie (TC) gekeken in welk team je als nieuw lid het beste past.

2: Een beknopte toelichting op het inschrijfformulier
HVZ gebruikt vrijwel volledig de mail als communicatiemiddel. Er staan 2 email adressen op het formulier. Het 1e mail adres is bedoeld voor het (jeugd)lid zelf, het 2e mail adres voor ouders of verzorgers en de contributie mail. Graag beide email adressen invullen (gelijk maken als er geen 2e adres nodig is). Eventueel kun je meerdere adressen invullen met een komma ertussen. De bevestiging van de inschrijving en bijv. alle teammail, wordt verzonden naar het 1e mailadres. Het 2e mailadres wordt bijv. voor de berichten van de penningmeester gebruikt.

De technische commissie zal het eerste contact zoeken. Daarnaast worden de contactgegevens gebruikt door teamleden en de coach.

Het in te vullen IBAN nummer wordt gebruikt voor de verrekening van de contributie. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leden hun contributie betalen via een automatische incasso.

3: Status lidmaatschap
Na het invullen van het inschrijfformulier, krijg je de status 'proeflid'. Na 4 weken wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Een lid verplicht zich tot het betalen van contributie conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering. Voor een nieuw lid van HVZ, wordt eenmalig inschrijfgeld berekend (zie de bedragen in de tabel hieronder).
Wanneer je inschrijving is verwerkt, krijg je een aantal emails waaronder een email met gegevens waarmee je kunt inloggen op onze website, LisaTEAM en de hockey app. Als je bent ingelogd op LisaTEAM, kun je onder 'Profiel' zien met welke gegevens je bekend bent bij HVZ. Daar kun je zelf je emailadres, telefoonnummer en wachtwoord aanpassen.

4: Afspraken als je lid wordt
Van onze leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden verwachten wij een actieve deelname aan het verenigingsleven. Dit omvat onder meer:

- Je volgt de teamindeling die door de Technische Commissie wordt voorbereid.
- Het bezoeken van trainingen en wedstrijden is onderdeel van het spelen in een team: in principe ben je altijd en tijdig aanwezig.
- Ouders of verzorgers van jeugdleden verplichten zich tot het verrichten van een enkele maal per seizoen bardienst op zaterdag en tot het bij toerbeurt rijden voor je kind bij uitwedstrijden. Dit wordt zelf binnen de teams gepland en als je een keer niet kunt, is dat geen probleem, maar regel je wel zelf een oplossing. Bovendien wordt het meeleven met de wedstrijden van de kinderen erg gewaardeerd.
- Bij HVZ wordt verwacht dat een of meerdere ouders het team (van hun kind) coachen.
- Leden vanaf 15 jaar zijn verplicht tot het halen van een scheidsrechterskaart: in principe fluit iedereen. De vereniging zorgt voor de opleiding, begeleiding en indeling van de scheidsrechters. Ook hier geldt, dat als je een keer niet kunt, jezelf voor een oplossing zorgt en dat je dat dan doorgeeft aan de scheidsrechtersplanning.
- Onze seniorleden verplichten zich tot het verrichten van enkele malen bardienst op zondag per seizoen.
- Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer vrijwilligerstaken die van belang zijn voor een goede organisatie binnen de club, denk daarbij bijv. aan de wedstrijdtafel, de kasteleins, technische commissies etc. Als u als lid of ouder van een jeugdlid interesse hebt in een vrijwilligersfunctie, dan kan dat worden aangegeven op het inschrijfformulier, via de desbetreffende commissie of bij de ledenadministratie.


5: Lidmaatschap pakketten HVZ:

Benjamins 1:
1 keer per week veldtraining.
Benjamins 2:
1 keer per week veldtraining en in de loop van het seizoen wedstrijdjes
Jongste jeugd (O8,O9,O10 teams):
spelen wedstrijden in de veldcompetitie met 2 keer per week veldtraining.
Winteractiviteit in de zaal of op het veld.

Junioren (O12 t/m O18 teams):
spelen wedstrijden in de veldcompetitie, 2 veldtrainingen, zaalhockeycompetitie en 1 zaaltraining.
Senioren competitie hoofdteams:
spelen wedstrijden in de veldcompetitie met minimaal 1 veldtraining. Hoofdteams minimaal 2 veldtrainingen per week, zaalhockeycompetitie en minimaal 1 zaaltraining.
Senioren competitie (vanaf 18 jaar):
spelen wedstrijden in de veldcompetitie met minimaal 1 veldtraining.
(NB: vanaf seizoen 2022-2023 zijn er geen veteranen of trainingsteams)
Senioren trimmers (vanaf 18 jaar; niet speelgerechtigd in de competitie):
trainen minimaal 1 keer per week en spelen 4 tot 6 vriendschappelijke wedstrijden (geen bondscompetitie) per seizoen.

De zaalteams zijn gelijk aan de veldteams. Er is geen discussie of iemand wel of niet deel neemt aan de zaal, want zaalhockey is een vast onderdeel van de hockeypakketten bij HVZ.
De contributie bij HVZ is dus inclusief zaalhockey!

6: Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van HVZ geldt voor een heel verenigingsjaar (seizoen).
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Een opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei ontvangen te zijn bij de ledenadministratie. Je krijgt binnen een week een bevestiging van je opzegging. Bewaar deze bevestiging goed! 
Voor het wijzigen of opzeggen van je lidmaatschap, kijk je bij de uitleg hieronder bij punt 8.

7: Contributie
De contributiebedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van HVZ. De bedragen zijn inclusief zaalhockey (indien voorzien binnen het hockeypakket). Zie de aparte menu pagina voor de bedragen van dit seizoen.

Ieder die op 1 mei lid is van HVZ gaat akkoord met de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar. Je bent lid van de vereniging en daarmee contributie plichtig voor het hele verenigingsjaar. Dit in verband met het feit dat hockey een teamsport is en bij deelname aan een teamsport zijn de samenstelling, planning en instandhouding van de teams, de inzet en planning van (externe) trainers, de deelname van de teams aan de KNHB competitie en de club begroting van groot belang.

8: Wijzigen of opzeggen lidmaatschap
Ieder lid en vrijwilliger krijgt na inschrijving een code en wachtwoord om in te loggen op de HVZ site. Je komt dan in 'LISATeam' (https://team.lisa-is.nl/?u=hvz.info).

Als je ingelogd bent in LISATeam staat rechtsboven in de zwarte balk onder je naam 'Profiel'. Via 'bewerk', wijzig je daar zelf je email adressen en telefoonnummer(s). Daaronder vind je ook een aparte knop om je wachtwoord te wijzigen.

Voor opzeggen vind je in LISATeam (dus niet de hockey app) in de zwarte balk onder 'Club' een rode knop 'Opzegformulier' voor de opzegpagina. Opzeggen kan alleen via dit LisaTeams opzegformulier (en niet via de hockey app, contactformulier, mededeling aan TC, bar, email, bij de coach of anderzins 'via via').
Na het afsluiten van het opzegformulier, krijg je direct (via het opgegeven email adres) een automatische bevestiging dat je opzegging is verzonden naar de ledenadministratie. De ledenadministratie krijgt ook hetzelfde mailtje en je krijgt dan binnen een week een persoonlijke bevestiging van de ledenadministratie dat de opzegging inderdaad is verwerkt.
Uitsluitend na ontvangst van deze persoonlijke bevestiging vanuit de ledenadministratie van HVZ is je opzegging definitief. Bewaar deze bevestiging goed! 
NB: na je opzegging blijft de contributie verplichting tot het verenigingsjaar is afgelopen! (zie ook hierboven bij 7). 

Voor wijziging van je adres of bankgegevens of andere vragen betreffende je lidmaatschap, kun je een mailtje sturen naar de [email protected]. Vermeld in je mail altijd je lidnummer, voornaam, achternaam en eventueel je team. Je krijgt altijd binnen een week een persoonlijke bevestiging van de ledenadministratie dat de gegevens zijn verwerkt

NB: Als je wel je lidnummer weet, maar niet meer je wachtwoord, kun je via 'Inloggegevens vergeten' een nieuw wachtwoord aanvragen. Daarbij moet je wel het juiste (1e) email adres intypen waarop je bent ingeschreven voor de ledenadministratie.

Bij diverse gelegenheden worden foto's gemaakt. Deze foto's kunnen worden gepubliceerd via de HVZ site en gedeeld via de HVZ Facebook pagina of Instagram. Indien een publicatie als ongewenst wordt gezien, kun je dit direct laten weten aan de fotograaf of op een later moment via een mailtje aan [email protected].

De ingevulde gegevens worden elektronisch opgeslagen en zullen niet voor openbare publicaties worden gebruikt. De privacy verklaring van HVZ kunt u HIER vinden