Nieuws van HVZ

Verslag Algemene Ledenvergadering 16-10-2014


De aanwezige leden konden verheugd kennis nemen van het mooie positieve resultaat dat door de penningmeester werd getoond. Dankzij veel activiteiten en scherpe sturing op de uitgaven, staan we er goed voor.

Daarna hebben we stilgestaan bij de waarden en normen die we bij HVZ hanteren. Samen willen we zorgen voor veel sportiviteit en respect in ons mooie hockeyspel. Daarin passen geen scheldpartijen of ander onbehoorlijk gedrag van ouders, coaches of spelers.
Dit seizoen zal het bestuur samen met de commissies verder invulling geven aan dit beleid. We zullen met coaches en ouders in gesprek gaan.

Op de speeldagen zal de functie "bestuursdienst" worden ingevuld: een lid van bestuur of commissie, die aanspreekpunt is voor alle vragen. Op die manier wordt het nog gezelliger op onze club.

Jos Roemaat, voorzitter HVZ

Shake HandsSportiviteit & Respect hebben wij als HVZ hoog in het vaandel staan. Bij ons gaan sportiviteit, gezelligheid en prestatie 'hand in hand'.
Dat willen we graag zo houden en daarom gaan wij ook, net als andere verenigingen, het Shake Hands initiatief uitvoeren.
Shake Hands is een initiatief dat in het afgelopen seizoen vanuit alle verenigingen uit district Noord-Holland is ontstaan en erg succesvol gebleken. Shake Hands heeft als doel extra aandacht te geven aan Sportiviteit & Respecten daarmee de hockeycultuur waar we allemaal zo trots op zijn bewaren.

lees verder ...

HVZ bestaat 50 jaar!

Het seizoen 2014-2015 is voor HVZ een lustrum jaar. Onze club bestaat dan 50 jaar!

De clinic op 30 aug. 2014 was de start van de viering van ons 50-jarig bestaan. De sponsorcommissie heeft een groot bord in de hal van het clubhuis geplaatst, waarop de 'Club van 50' wordt gepresenteerd. Iedereen die HVZ een warm hart toedraagt en graag wat extra's aan de club wil doneren, krijgt daarop een vermelding. De eerste plaatsen zijn reeds bezet!

Voor meer info: clubvan50@hvz.info